Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ công an Trung ương
Các Website khác - 11/11/2005
Ngày 11/11, Bộ Chính trị nhắc nhở Đảng bộ Công an Trung ương coi trọng việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đúng với vị trí then chốt và là công tác trọng tâm, mũi nhọn của toàn lực lượng.

Soạn: AM 616603 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ công an TƯ.

Tại buổi làm việc với tập thể Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để góp ý, chỉ đạo nội dung Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Chính trị nhấn mạnh Đảng bộ Công an cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường đoàn kết nội bộ, xứng đáng là hạt nhân chính trị, nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Chính trị nêu rõ đảng bộ Công an Trung ương cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, đảng bộ ngành công an cần đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2006-2010, tạo ra sự chuyển biến thực sự rõ nét về nhận thức chính trị tư tưởng, tổ chức và hoạt động trong toàn lực lượng Công an nhân dân, nhằm giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định.

TTXVN