Bộ Tài nguyên Môi trường đề xuất ''gỡ'' vướng đất đai
Các Website khác - 09/09/2005

(VietNamNet)- Hôm nay (8/9), Bộ TN&MT họp 13 trưởng đoàn kiểm tra thi hành Luật Đất đai nghe báo cáo về tình hình kiểm tra vừa qua và bàn cách xử lý các vấn đề vừa phát hiện.

Soạn: AM 542237 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bộ TN&MT đang đề xuất Chính phủ những biện pháp gỡ vướng mắc đất đai thời gian qua.

Cụ thể, đoàn kiểm tra sẽ có kết luận đánh giá về những mặt được, chưa được của từng địa phương sau 1 năm thi hành Luật Đất đai và nêu những kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ nhằm tiếp tục thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thi hành các chính sách đất đai.

Bộ TN&MT cũng có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình 1 năm thi hành Luật Đất đai, báo cáo này sẽ nêu về các vấn đề như: cấp GCN quyền sử dụng đất; thu hồi đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích; giải quyết những đơn thư khiếu nại của công dân về đất đai; thu hồi đất; GPMB; tái định cư; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất...

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực, mặc dù không nằm trong nội dung kế hoạch kiểm tra thi hành Luật Đất đai nhưng qua đợt kiểm tra này, Bộ sẽ có một báo cáo riêng gửi Thủ tướng Chính phủ về vấn đề nảy sinh và nổi cộm trong đợt kiểm tra về việc các đoàn đã tiếp xúc với dân và tình hình tiếp nhận đơn thư của công dân. Qua đó phân tích nguyên nhân của khiếu kiện và đề xuất phương pháp giải quyết tình trạng này.

Cũng theo Bộ trưởng Trực, phía Bộ cũng sẽ có văn bản yêu cầu UBND các địa phương tập trung vào việc thực hiện Luật Đất đai và chấn chỉnh những vi phạm trong công tác thi hành luật này vừa qua. Bộ cũng sẽ có văn bản hướng dẫn và giải thích một số vấn đề về Luật Đất đai để có sự nhận thức thống nhất về quản lý đất đai.

Song song với Nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định thi hành Luật đất đai đang trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MTsẽ xem lại cơ chế chính sách, nếu thấy cần thiết sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung nếu thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc trao đổi với Bộ liên quan và tự ban hành nếu thuộc thẩm quyền của Bộ.

  • Kiều Minh