Buộc nhà thầu cung cấp thêm một số thiết bị
Các Website khác - 08/09/2005

(NLĐ) - UBND TPHCM vừa giao Sở GTCC chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kỹ nội dung hợp đồng cung cấp lô hàng nhập khẩu 150 mô tô cảnh sát (thuộc tiểu dự án tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị TP) của Công ty TNHH Nguyễn Giáo, để thực hiện việc thanh toán lô hàng trên.

Lô hàng 150 mô tô đã được nghiệm thu kỹ thuật từng chiếc và bàn giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư công trình giao thông đô thị TP (chủ đầu tư) từ ngày 29-6 nhưng chủ đầu tư chưa thanh toán cho phía nhà thầu Nguyễn Giáo. Đơn vị này yêu cầu nhà thầu phải cung cấp thêm một số thiết bị và chịu phạt 10% giá trị hợp đồng.

Để kịp thanh toán từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới vào ngày 30-10, Ban QLDA đã đưa ra 2 phương án trình UBND TPHCM. Phương án 1: Áp dụng phạt 10% giá trị hợp đồng (75.000 USD), buộc nhà thầu cung cấp thêm một số thiết bị trị giá 64.000 USD (theo Ban QLDA là còn thiếu). Phương án 2: Thương thảo với nhà thầu về mức phạt hợp đồng ở 2 yếu tố (chậm trễ trong việc cung cấp một phần thiết bị và phạt sai lệch hợp đồng); tổng số 2 khoản đề nghị phạt theo phương án hai là 10.132 USD.

N.Lâm