Cán bộ y tế được hưởng 8 mức phụ cấp ưu đãi
Các Website khác - 25/01/2006

(VietNamNet) - Lần đầu tiên cán bộ, nhân viên y tế được hưởng chế độ phụ cấp nghề với 8 mức khác nhau.

Soạn: AM 684185 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bác sĩ được hưởng 8 mức phụ cấp ưu đãi khác nhau.

Ngày 23/1, liên Bộ Y tế, Tài chính, Nội vụ đã ban hành thông tư liên tịch số 02/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước.

Theo đó, thông tư quy định, mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm các công việc bao gồm: trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa HIV/AIDS; chuyên trách xét nghiệm HIV/AIDS.

Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng chống HIV/AIDS ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ở đồng bằng, thành phố, thị xã.

Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm các công việc bao gồm: trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện, các trung tâm phòng, chống sốt rét, phong, lao, tâm thần và trạm y tế xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm các công việc: trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện, các trung tâm phòng, chống sốt rét, phong, lao, tâm thần ở đồng bằng, thành phố, thị xã...

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm các công việc: trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế tuyến huyện và trạm y tế xã ở đồng bằng...

Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương, ngành, tuyến tỉnh ở đồng bằng, thành phố, thị xã và trạm y tế phường, thị trấn, trường học.

Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với: cán bộ, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y; lái xe cứu thương.

Thông tư này cũng quy định, phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng; phụ cấp ưu đãi theo nghề không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cách tính mức phụ cấp ưu đãi theo nghề của cán bộ y tế được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

  • Lệ Hà