Chủ tịch Nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại Sơn La
Các Website khác - 13/10/2005

Chủ tịch Nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại Sơn La

Trong 4 ngày qua, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Chủ tịch biểu dương tinh thần hy sinh vì lợi ích chung của đồng bào các dân tộc tại các vùng phải di chuyển và cả những nơi tiếp nhận, trong việc giải phóng mặt bằng cho công trình xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La.

Chủ tịch nêu rõ, trong số hơn 19 ngàn hộ phải di dân cho nhà máy thuỷ điện thì đã có tới hơn 2/3 là ở tỉnh Sơn La; do vậy, tỉnh phải quyết tâm để đến năm 2010 - khi tổ máy đầu tiên phát điện thì toàn bộ bà con phải di dời đã ổn định được cuộc sống theo hướng tốt hơn. Việt Dũng