Còn tình trạng né xử lý văn bản ''xé rào''
Các Website khác - 12/10/2005

Còn tình trạng né xử lý văn bản ''xé rào''

(VietNamNet) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị phê bình nghiêm khắc các Bộ, ngành và địa phương về việc chưa giải quyết được tình trạng các địa phương ban hành văn bản trái pháp luật, vì lợi ích cục bộ địa phương...

Soạn: AM 583169 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Quốc hội sẽ giám sát tại kỳ họp về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung chỉ đạo này nằm trong Chỉ thị số 32/2005, được Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành ngày 10/10 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Trước thực trạng này, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, lãnh đạo địa phương tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, xử lý kịp thời đối với các văn bản có nội dung trái pháp luật trong quá trình kiểm tra; kịp thời kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế những quy định trong các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có mâu thuẫn chòng chéo hoặc không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra.

Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm huy động các nguồn lực, kể cả nguồn tài trợ của dự án quốc tế để xây dựng và tin học hoá cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của mình.

Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì với các bộ, ngành có liên quan thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực và địa bàn có bức xúc; phối hợp với báo chí để nắm bắt kịp thời thông tin về văn bản có nội dung trái pháp luật và kết quả xử lý.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổ chức rà soát các văn bản pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng ban hành; tổng hợp thông tin từ các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và báo chí về những nội dung trong các văn bản này không còn phù hợp với quy định của luật, pháp lệnh và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước để báo cáo, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Đặc biệt Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo địa phương đề cao kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ triệt để nguyên tắc pháp chế trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không được căn cứ vào tính đặc thù của địa phương mà ban hành văn bản trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

Trong phiên họp hồi tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã thông báo những con số ''giật mình'' về thực trạng này: Mới tổng hợp bước đầu, các Bộ ngành đã tổ chức kiểm tra được 3.632 văn bản, phát hiện trên 400 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

Đáng lưu ý là hiện tượng ''xé rào'' trong ưu đãi doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Theo Bộ trưởng Uông Chu Lưu, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra văn bản UBND cấp tỉnh ban hành về lĩnh vực đầu tư, bước đầu đã phát hiện được 60 văn bản của 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có dấu hiệu trái pháp luật, tập trung ở một số lĩnh vực như ưu đãi về thuế, các khoản thu từ đất; sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các nhà đầu tư.

Kỳ họp sắp tới (dự kiến khai mạc vào 18/10), Quốc hội sẽ có chuyên đề giám sát ngay tại kỳ họp về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành pháp, tư pháp.

  • Văn Tiến