Cuối 2006 cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới
Các Website khác - 12/11/2005
Giấy phép lái xe mới sẽ giúp cảnh sát dễ theo dõi vi phạm. Ảnh: Anh Tuấn

Bộ Giao thông Vận tải vừa chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam lập đề án đổi mới giấy phép lái xe, hoàn tất và trình Bộ trong tháng 12 tới và tổ chức thực hiện vào cuối năm 2006. Loại giấy này sẽ có mã từ, mã vạch để hạn chế tình trạng gian lận khi sử dụng.

Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, giấy phép mới sẽ phải tuân thủ một số nguyên tắc như: có độ bền phù hợp với thời hạn sử dụng, chủ động được khâu sản xuất phôi trong nước, bảo mật và thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng có liên quan.

Giấy mới cũng phải phù hợp với quốc tế và khu vực về nội dung và hình thức, các thông tin trong giấy không trùng lặp và phải đảm bảo yêu cầu đánh dấu vi phạm.

Đề án giấy phép lái xe mới được xây dựng trên cơ sở một dự án thử nghiệm chế tạo giấy phép công nghệ mới vừa được Cục Đường bộ Việt Nam vừa được hoàn tất. Loại giấy phép mới sẽ có mã vạch, mã từ, nên sẽ không phải bấm lỗ khi người sử dụng vi phạm như hiện nay. Cơ quan chức năng dễ phát hiện số lần vi phạm của chủ phương tiện qua giấy phép, từ đó có thể hạn chế những móc nối tiêu cực giữa người vi phạm và cán bộ chức năng.

Đoàn Loan