Đà Nẵng: 1.743 tỉ đồng thực hiện "thành phố 3 có"
Các Website khác - 12/10/2005

(VietNamNet) - 1.743 tỉ đồng là kinh phí nhằm thực hiện đề án "có nhà ở", "có việc làm" và "có nếp sống văn minh đô thị" của Đà Nẵng đến năm 2010.

Soạn: AM 583087 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2010, mọi người dân trong độ tuổi lao động đều có việc làm ổn định và phù hợp

Theo đề án "Giải quyết nhà ở cho nhân dân" giai đoạn 2005 - 2010 vừa được ban hành ngày 3/10 theo Quyết định 140/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng, trong 5 năm tới trên địa bàn TP ước có khoảng 4721 hộ chính sách, hộ nghèo, 1500 cán bộ công chức, 5000 hộ tái định cư, 70.000 công nhân và 60.000 học sinh, sinh viên có nhu cầu về chỗ ở.

TP Đà Nẵng sẽ dành khoản kinh phí 1.693 tỷ đồng giải quyết nhà ở cho một số đối tượng như hộ chính sách, đồng bào thiểu số, hộ vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, hộ ở các khu dân cư có mật độ xây dựng cao (trên 80%), cán bộ công chức, viên chức, công nhân, học sinh sinh viên, các thành phần lao động khác khó khăn về chỗ ở, các hộ gia đình chưa có nhà riêng, đang ở nhà thuê, ở nhờ mà không có khả năng tạo lập nhà, cán bộ cấp cao, chuyên gia, đối tượng thuộc diện thu hút nhân tài của TP...

Theo đó, trong giai đoạn 1 (2005 - 2007), TP sẽ xây dựng 170.000m2 căn hộ chung cư, 30.000m2 nhà trệt, 40.000m2 nhà liên kế và 100.000m2 nhà ký túc xá với tổng kinh phí khoảng 509 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2 (2008 - 2010), sẽ xây dựng 248.500m2 căn hộ chung cư, 54.000m2 nhà trệt, 1.600m2 nhà liên kế, 430.000m2 nhà ký túc xá và 10.000m2 nhà biệt thự.

Cùng thời điểm, UBND TP Đà Nẵng cũng có Quyết định 142/2005/QĐ-UB ban hành đề án "Giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động". Đề án này nhằm mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động; hướng đến mọi cư dân của thành phố trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, sẵn sàng làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm ổn định.

Theo đó, từ nay đến năm 2010, Đà Nẵng sẽ dành kinh phí hơn 48 tỉ đồng nhằm tạo việc làm cho 155.000 - 160.000 lao động, đưa tỷ lệ thất nghiệp ở TP còn 3,6% - 4%, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn đạt 87% - 88%.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra, TP sẽ tiến hành nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tập trung phát triển những ngành có lợi thế, giải quyết nhiều việc làm như: dệt may, giày da, thêu, đồ chơi, chế biến thủy sản xuất khẩu... đẩy mạnh phát triển công nghiệp cơ khí, điện, điện tử, công nghệ phần mềm, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nghề truyền thống...

Tăng cường công tác dạy nghề, mục tiêu đến năm 2010 sẽ đào tạo khoảng 105.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo lên 37%. Dự kiến cơ cấu lao động đến năm 2010 ở Đà Nẵng: công nghiệp tăng từ 37,24% lên 40%, thương mại dịch vụ tăng từ 43,06% lên 46%, thủy sản nông lâm giảm từ 19,70% xuống còn 14%.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng có Quyết định 142/2005 ban hành đề án "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP" với kinh phí thực hiện là 1,981 tỉ đồng.

Soạn: AM 583139 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Lãnh đạo TP Đà Nẵng bàn giao nhà cho các hộ dân làng chồ cuối cùng được đưa lên bờ định cư
Ba đề án kể trên nằm trong Chương trình xây dựng "TP 3 có" (mọi người có nhà ở, có việc làm và xây dựng TP có nếp sống văn minh đô thị) của chính quyền Đà Nẵng. Các nguồn vốn để triển khai thực hiện 3 chương trình này được huy động tối đa từ mọi thành phần kinh tế trong xã hội và từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Các quyết định vừa ban hành cũng phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho các sở, ban, ngành, quận, huyện và các cơ quan liên quan khác. Định kỳ 6 tháng, các cơ quan này phải báo cáo tình hình thực hiện cho UBND TP. Một lộ trình thực hiện với những mục tiêu, giải pháp cụ thể cũng đã được vạch ra cho các cơ quan, đơn vị triển khai.

Với 3 đề án kể trên, Đà Nẵng hy vọng sau 5 năm nữa sẽ "xoá toàn bộ nhà tạm, giải quyết cơ bản các vấn đề nhà ở cho nhân dân trên địa bàn", "bảo đảm cho mọi cư dân trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, sẵn sàng làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm ổn định, phù hợp..." và "cơ bản định hình một số hành vi ứng xử văn hoá - văn minh và trở thành nếp sống của nhân dân TP" như mục tiêu đã đề ra.

  • Hải Châu