Đà Nẵng đang tăng cường hội nhập
Các Website khác - 10/10/2005

(VietNamNet) - Với nỗ lực tăng cường hội nhập và phát triển, Đà Nẵng vừa quyết định gia nhập tổ chức quốc tế CityNet và triển khai chương trình RESCP của khối ASEAN.

 
Soạn: AM 579715 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đà Nẵng vừa quyết định gia nhập tổ chức quốc tế CityNet và triển khai chương trình RESCP của khối ASEAN

UBND TP. Đà Nẵng vừa đồng ý chủ trương gia nhập mạng lưới các chính quyền địa phương về quản lý dân cư (CityNet).

 

CityNet là tổ chức quốc tế đa phương được thành lập với mục tiêu tăng cường khả năng của các cấp chính quyền địa phương trong việc quản lý hiệu quả quá trình phát triển đô thị; thúc đẩy trao đổi với chuyên gia; thông tin về kinh nghiệm quản lý giữa các thành viên; thúc đẩy thực hiện ý tưởng đối thoại "địa phương với địa phương" và phát triển đối tác là các chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ nhằm xây dựng "các TP của nhân dân". 

 

CityNet hiện đã phát triển tới 103 thành viên thuộc 19 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu. Trong đó có 63  thành viên chính thức là chính quyền các TP, 40 tổ chức quốc tế và  phi chính phủ. Hiện VN có 3 thành viên chính thức của CityNet là Hà Nội, Huế và TP.HCM.

 

Trước đó, hồi đầu tháng 9/2005, Văn phòng TP bền vững về môi trường ASEAN của Đà Nẵng (ASEOD) cũng đã chính thức đi vào hoạt động tại số 57 Quang Trung. Đây là đầu mối liên lạc giữa Đà Nẵng với 23 TP của các nước trong khối ASEAN cùng là thành viên của Chương trình ASEAN về các TP bền vững môi trường (RESCP).

 

Tham gia chương trình này, Đà Nẵng sẽ cùng các thành viên khác phấn đấu đạt được sự phát triển bền vững về môi trường; bao gồm các mục tiêu không khí sạch, nước sạch, đất sạch và cả mục tiêu xanh trong tương lai.

 

Trước mắt, ASEOD chọn dự án Đất sạch với tên gọi "Dự án quản lý tổng hợp chất thải rắn TP Đà Nẵng" với mục tiêu tách riêng, thu gom và xử lý các loại rác thải độc hại ra khỏi rác thải thông thường và tăng cường năng lực quản lý rác thải từ sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, y tế, du lịch... để tìm kiếm nguồn tài trợ thực hiện trong năm 2005.

  • Hải Châu