Để được nhân dân tin cậy
Các Website khác - 06/10/2005

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Để được nhân dân tin cậy

Lê Thanh Phong
Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kết luận: "Phong trào thi đua phải hướng vào xây dựng con người hết lòng phục vụ nhân dân, tinh thông nghiệp vụ, công tâm, liêm khiết, được nhân dân tin cậy".

Trước đó, trong cuộc họp chuẩn bị cho đại hội, Thủ tướng Phan Văn Khải lưu ý biểu dương những gương mặt điển hình là những người trực tiếp sản xuất. Hai ý kiến chỉ đạo trên, một tập trung vào những người có vai trò lãnh đạo; một lưu tâm đến những người lao động đổ mồ hôi trong nhà máy, sôi nước mắt trên đồng ruộng. Hai ý kiến đó đều có định hướng chỉ đạo chung nhất, đó là vì dân.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, không lãnh tụ nào, không vị anh hùng nào dám xa rời chữ dân, điều đó như một lẽ đương nhiên mà sử sách còn lưu thơm: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân", "Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân" (Nguyễn Trãi), "Khoan sức dân là kế sâu rễ bền gốc" (Trần Quốc Tuấn). "Trung với nước, hiếu với dân" (Hồ Chí Minh). Rồi tất cả các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm để xây dựng nền độc lập nước nhà, đều không phải sự nghiệp của một thế lực, một dòng họ, mà là của nhân dân. Từ 10 năm kháng chiến chống quân Minh đến 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, 30 năm chiến tranh chống Mỹ đều đã được các nhà nghiên cứu lịch sử đúc kết bằng khái niệm khoa học quân sự độc đáo VN: Chiến tranh nhân dân. Tư tưởng nhân văn xuất sắc đó, ngay cả những quốc gia tự xưng là tiến bộ nhất, vẫn chưa hẳn đã chạm đến sớm như vậy. Trong những giai đoạn vệ quốc, vai trò của nhân dân đã được khẳng định, trong hòa bình thống nhất cũng một tôn chỉ nhất quán đó. Làm giàu, làm mạnh cho đất nước phải từ dân. Vì vậy, phát động phong trào thi đua là khơi dậy sức dân, đánh thức tiềm năng, khát vọng làm giàu, làm mạnh đất nước từ trong dân.

Đối với những người là công bộc của dân, không một tấm huân chương, một hình thức khen thưởng nào vẻ vang bằng sự tin cậy, sự hài lòng của dân. Không được như thế, mọi lời tán tụng đều không có ý nghĩa. Là người nắm giữ vai trò lãnh đạo, điều hành, nhưng không quan tâm tới dân, không tạo ra cơ hội và thực hiện đầy đủ trách nhiệm để cho dân trở nên giàu có, tự do, hạnh phúc, thì mọi phong trào đều là hình thức. Vì vậy, những chỉ đạo định hướng của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII đòi buộc những ai thực sự có trách nhiệm với quốc gia, có tấm lòng với đất nước, hãy đừng quên hai chữ "Vì dân".