Đề nghị thanh tra sử dụng đất tại các dự án 327
Các Website khác - 21/03/2006

(VietNamNet) - Sau vụ “chia đất” cho cán bộ ở Tây Ninh, Ban kiểm tra Trung ương đã đề nghị thanh tra toàn diện các dự án 327 trên toàn quốc.

Soạn: AM 730473 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Quản lý đất đai tại các dự án 327 còn lỏng lẻo, dẫn đến các tiêu cực về đất đai. Ảnh: đất quan chức được "chia phần" tại dự án 327 Bàu Rã (tỉnh Tây Ninh).

Ban kiểm tra Trung ương đề nghị với Ban chấp hành Trung ương, Ban bí thư, Bộ Chính trị chỉ đạo Chính phủ cho thanh tra toàn diện các tỉnh có nhiều đất nông lâm trường trong các dự án 327, thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai từ các dự án trên của các doanh nghiệp Nhà nước, các Ban quản lý dự án.

Trong đó chủ yếu là việc giao khoán, cho mượn, liên doanh liên kết, vay vốn ưu đãi, nhất là ở những nơi có khiếu kiện bức xúc của dân; kịp thời xử lý trường hợp cho giao khoán, cấp giấy chứng nhận không đúng đối tượng, và mua bán sang nhượng trái phép.

Qua thanh tra, nếu phát hiện có sai phạm đến mức phải xử lý bằng pháp luật thì phải điều tra xử lý theo pháp luật.

Trước đó, ngày 22/02/2006, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra chỉ thị “Về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai” trong đó đề nghị các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng đất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn quản lý, phát hiện và kiên quyết thu hồi đối với diện tích đất giao hoặc cho thuê không đúng đối tượng; đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng, hoặc chậm so với tiến độ dự án, sử dụng không hiệu quả, sai mục đích...

  • Thái Thiện