Đề xuất kiến nghị Chính phủ cho phép chuyển nhượng dự án
Các Website khác - 08/09/2005

(NLĐ)- Sở Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) vừa có công văn đề xuất UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép những doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở nhưng gặp khó khăn được phép chuyển nhượng dự án.

Sở TN-MT cho biết, có những DN trong quá trình triển khai dự án không đủ vốn đầu tư khiến dự án kéo dài và cần chuyển nhượng cho các DN khác để đầu tư các hạng mục kế tiếp. Theo đề xuất của Sở TN-MT, DN cũng có thể chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất cho DN khác sau khi đã hoàn tất hạ tầng và nộp đủ tiền sử dụng đất. DN nhận chuyển nhượng phải cam kết xây dựng nhà ở kinh doanh theo đúng quy hoạch kiến trúc và tiến độ đã được duyệt ban đầu.

N.Triều