Đùa với... tử thần!
Các Website khác - 18/08/2005

Để chinh phục độ cao của tòa nhà cao tầng này (thuộc phường 1, quận Tân Bình), thợ quét vôi đã dùng dây... cột 2 cái thang lại với nhau.

Đáng nể hơn, họ cột 2 đỉnh thang và đưa chân thang (phần nặng hơn) lơ lửng trên đầu. Diễn viên xiếc cũng không dám đùa với tử thần như thế này!

Lê Đông (quận Tân Bình)