Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo ODA
Các Website khác - 12/10/2005
Ông Đỗ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - Trưởng Ban chỉ đạo ODA vừa thành lập (Ảnh: Viết Thành).

(VietNamNet) - UBND TP. Hà Nội vừa ra Quyết định 6727/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Tên Ban này có thể gọi tắt là Ban chỉ đạo ODA, ra đời với nhiệm vụ chính nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như công tác giải ngân các chương trình, dự án ODA. Trưởng ban là ông Đỗ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ngoài Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội, Ban còn có các thành viên là lãnh đạo các Sở: GT-CC; Xây dựng; Tài chính; Quy hoạch - Kiến trúc; Tài nguyên, Môi trường & Nhà đất và Chánh Văn phòng UBND TP.

Ban chỉ đạo ODA sẽ họp giao ban định kỳ hàng tháng dưới sự chủ trì của Trưởng ban, tổng hợp, báo cáo UBND TP tình hình, kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Dự các cuộc họp, ngoài những thành viên chính thức nêu trên, Ban có thể mời thêm đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện liên quan hoặc đối tác nước ngoài tham dự để tham vấn từng vấn đề cụ thể.

Được biết, kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo ODA được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước cân đối bổ sung cho nguồn vốn sự nghiệp hàng năm của Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội.

  • Hoàng Huy