HN: Quỹ đất, nhà ở còn lại được sử dụng ra sao?
Các Website khác - 13/10/2005

(VietNamNet) - UBND TP. Hà Nội vừa đồng ý với kiến nghị của Sở TN, MT&NĐ về phương án sử dụng quỹ đất ở, nhà ở còn lại do Thành phố quản lý.

Trước đây, bằng việc sử dụng 20% quỹ đất, 25%, 30%, 50% quỹ nhà tại các khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở khi giao đất cho các chủ đầu tư, Thành phố đã giải quyết được một số nhu cầu bức bách về nhà ở cho các đối tượng theo quy định, bên cạnh việc tạo ra nhiều khu nhà ở, khu đô thị mới, từng bước thay đổi bộ mặt Thủ đô. Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai 2003 ban hành, các chính sách phát triển nhà ở, điều tiết quỹ đất ở, nhà ở trên đã không còn phù hợp.

Ngày 29/8/2005, Sở Tài nguyên, Môi trường & Nhà đất đã có Tờ trình số 3436/TTr-TMNĐ-KH về phương án sử dụng quỹ đất ở, nhà ở còn lại do Thành phố quản lý khi thực hiện Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND TP. Các phương án được nêu trong Tờ trình này vừa được UBND TP. Hà Nội đồng ý bằng văn bản. Theo đó, diện tích quỹ đất 20% sẽ được phân loại để sử dụng như sau:

- Đối với diện tích xây dựng chung cư cao tầng, Thành phố tiếp tục đầu tư bằng Ngân sách đầu tư trực tiếp hoặc Thành phố đặt hàng xây dựng theo cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước và Thành phố, phục vụ nhu cầu nhà ở tái định cư giải phóng mặt bằng và nhà ở chính sách.

- Toàn bộ diện tích đất quy hoạch để xây dựng nhà thấp tầng (nhà liên kế, nhà vườn, nhà biệt thự), Thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, bổ sung cho Ngân sách Thành phố.

Các căn hộ thuộc quỹ 30% tại các dự án chung cư cao tầng độc lập, nhỏ lẻ từ vành đai 3 trở vào, giao Sở TN, MT & NĐ tổng hợp, đề xuất UBND TP bán cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở theo giá bán kinh doanh của dự án. Việc bán quỹ nhà này cho các hộ gia đình được thực hiện đến hết 31/12/2005. Sau đó, quỹ nhà còn lại sẽ được dùng cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư hoặc cho phép chủ đầu tư nộp Ngân sách Thành phố chênh lệch giữa giá bán và giá thành xây dựng...

Thành phố sẽ mua một số căn hộ chung cư cao tầng thuộc quỹ nhà 50% để bổ sung vào quỹ nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Còn lại, giao Sở TN, MT & NĐ tiếp nhận hồ sơ, bán cho các cán bộ, công nhân viên theo quy định tại Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004 của UBND TP. Người mua nhà có trách nhiệm trả đủ tiền cho chủ dự án bằng chi phí đầu tư xây dựng (theo chấp thuận của Hội đồng định giá TP) và hoàn thành các thủ tục đối với phần trả góp cho chủ đầu tư dự án.

Cuối cùng, đối với quỹ nhà vườn, nhà biệt thự trên diện tích đất 25%, doanh nghiệp được chủ động bán nhà ở cho đối tượng có nhu cầu. Tiền chênh lệch giữa giá bán theo thị trường và giá thành xây dựng, chủ đầu tư cần nộp Ngân sách Thành phố, dưới sự giám sát của Sở Tài chính và Sở TN, MT & NĐ.

  • Hoàng Huy