Hội nghị Ðại hội đồng CITYNET và UNESCAP khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Các Website khác - 13/10/2005
Ngày 12-10, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ðại hội đồng lần thứ 6 của Citynet (Mạng lưới khu vực các chính quyền địa phương quản lý dân cư) và Diễn đàn đô thị châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4 của UNESCAP (Ủy ban Kinh tế, Xã hội châu Á - Thái Bình Dương của LHQ).

Ðến dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu; bà Éc-na Uy-tơ-la, Ðại sứ đặc biệt của LHQ về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở châu Á; lãnh đạo tổ chức Citynet, UNESCAP cùng 230 đại biểu đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với chủ đề Xác định mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mới cho các thành phố, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề chung quanh những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ: Xóa đói, giảm nghèo, phổ cập giáo dục, đẩy mạnh bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, tăng cường sức khỏe cho bà mẹ, phòng và chống các bệnh HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác, bảo đảm môi trường bền vững, xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về cách tiếp cận và các sáng kiến ứng dụng có hiệu quả mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đồng thời đánh giá tiến trình và cơ chế thích hợp để tổ chức và cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tại các thành phố và chính quyền địa phương, tăng cường quan hệ đối tác giữa các cấp chính quyền.

Phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: Trong năm năm qua, Việt Nam đã có nhiều cố gắng, lồng ghép việc thực hiện những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cụ thể và đã được ghi nhận là một điểm sáng điển hình thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Việt Nam đánh giá cao hình thức hợp tác quốc tế nhiều mặt, trực tiếp và linh hoạt giữa "địa phương với địa phương", "thành phố với thành phố" và tin tưởng rằng, trong tương lai, đây là hình thức hợp tác ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Phó Thủ tướng mong muốn, với tinh thần lắng nghe và đối thoại cởi mở, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, tìm được phương thức kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ với tình hình cụ thể của thành phố, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác của Citynet.