Hội Nông dân cần tiếp tục nâng cao trình độ cán bộ
Các Website khác - 14/10/2005
Soạn: AM 586196 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập (14/10/1930-14/10/2005). Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Đọc báo cáo tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào lớn, đạt hiệu quả cao, như: nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, phong trào nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện an ninh quốc phòng… Hàng chục triệu hộ nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp, được giúp đỡ và vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Hội đã phối hợp với các ngành chức năng để tổ chức tập huấn cho hơn 12 triệu lượt hộ nông dân về kỹ năng, xây dựng 11.000 điểm trình diễn kỹ thuật, 53.000 cuộc hội thảo với hơn 3 triệu người tham gia, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hơn 30 triệu người. Hội đã phối hợp với các ngân hang tổ chức vận động va tín chấp cho hơn 10 triệu lượt hộ nông dân vay số tiền 37 ngàn tỷ đồng để phát triển sản xuất; các cấp hội đã vận động nông dân đóng góp hang ngàn tỷ đồng, hàng triệu công lao động, cây, con… giúp đỡ trên 100.000 ngôi nhà tình nghĩa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phan Văn Khải đã biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng nhận định: Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, nhất là 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông dân Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù phải thường xuyên đối phó với thiên tai và chịu ảnh hưởng của những diễn biến phức tạp trên thế giới, nông nghiệp nước ta vẫn phát triển toàn diện và từng bước vững chắc. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của nông dân và của toàn dân là một thành tựu lớn của đất nước. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân các vùng được cải thiện rõ rệt; chính trị và xã hội nông thôn ổn định. Các cấp Hội Nông dân được củng cố, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình…

Theo Thủ tướng, hiện nay, nông dân, nông thôn, nông nghiệp Việt Nam đang đối diện với những thách thức to lớn, đó là: nền nông nghiệp cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ, chưa phát triển, năng suất lao động, tỷ suất hàng hóa, công nghệ sản xuất, sức cạnh tranh và thương hiệu hàng hoá nông nghiệp vẫn còn thấp hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu: Để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, các cấp Hội cần tổ chức thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trước hết, cần phát huy truyền thống, đức tính cần cù, sáng tạo của nông dân trong lao động sản xuất, thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2005-2010 với nhịp độ nhanh, cân đối, hài hoà giữa trồng trọt với xây dựng các cụm công nghiệp; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cung cấp đủ lương thực, thực phẩm và nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu.

Đẩy mạnh lưu thông hàng hóa nông sản, xây dựng nông thôn là thị trường rộng lớn và nguồn nhân lực dồi dào cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, cần coi trọng giáo dục - đào tạo, mở mang dân trí, bồi dưỡng nhân lực, rèn luyện tay nghề để nâng cao trình độ cho người sản xuất và người làm dịch vụ ở nông thôn.

Bên cạnh đó cần tổ chức tốt phong trào nông dân xây dựng kết cấu hạ tầng, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu; xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, thôn, ấp, bản, làng văn hóa, nêu cao thuần phong mỹ tục, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân. Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng nhắc nhở: Hội Nông dân Việt Nam cần củng cố các tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên mới, nâng cao trình độ cán bộ và đổi mới phương pháp công tác để Hội khẳng định vị trí trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

  • Hà Minh (VOV)