Hơn 3.000 người cai nghiện được xét tái nhập cộng đồng
Các Website khác - 12/10/2005

Dự kiến cuối năm nay, TP HCM giải quyết cho 3.097 học viên sau cai nghiện có thời gian trên 48 tháng tái hoà nhập cộng đồng. Trong đó, ưu tiên xét đợt 1 là 500 người về làm việc tại cụm công nghiệp Nhị Xuân hoặc định cư tại các trường, trung tâm.

Học viên cai nghiện đang tham gia lao động tại Trung tâm Phú Văn, TP HCM.

Theo kế hoạch của thành phố, người sau cai được xem xét tái hoà nhập cộng đồng phải không bị xử lý kỷ luật, từ cảnh cáo trở lên trong thời hạn ít nhất 12 tháng, tính đến ngày cơ quan chức năng xem xét các tiêu chuẩn để về tái nhập. Bản thân và gia đình không có tiền án, tiền sự liên quan đến mua bán ma tuý.

Địa phương nơi người cai nghiện trở về cư trú phải đảm bảo cơ bản không còn các tụ điểm mua bán, sử dụng ma tuý. Điều kiện này là một yếu tố để ưu tiên xem xét cho học viên. Nếu địa phương chưa được công nhận là môi trường lành mạnh, công an sở tại có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ người sau cai, ngăn ngừa tái nghiện.

Người cai nghiện muốn tái hoà nhập cộng đồng cũng phải có nơi cư trú ổn định. Nếu không nơi cư trú ổn định, họ phải có công văn của phường, xác nhận địa chỉ gia đình mà người sau cai sẽ trở về.

Những học viên đã nhận chế độ thưởng phép, lao động tích cực và được chọn đi làm tại các doanh nghiệp ngoài trung tâm hoặc học viên có tính phấn đấu trong học tập, chấp hành tốt quy chế, quy định ở các cơ sở cai nghiện ma tuý, sẽ được ưu tiên xét duyệt tái nhập cộng đồng.

Ngoài Khu công nghiệp Nhị Xuân, những đối tượng thuộc diện trên sẽ được các cơ quan chức năng xem xét để đưa về địa phương, tiếp tục học văn hoá, học nghề ở các ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, được giải quyết việc làm..., nếu các đơn vị tiếp nhận bảo lãnh.

Người sau cai nghiện cũng được xem xét làm việc và định cư tại các trường, trung tâm cai nghiện. Đây là phương án nhằm tạo điều kiện cho những cá nhân không còn gia đình yên tâm xây dựng cuộc sống mới lành mạnh, tránh nguy cơ tái nghiện.

Thanh Lương