Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương
Các Website khác - 20/03/2006
Hội nghị trung ương lần thứ 14. (TTXVN)

Sáng 20/3, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này sẽ cho ý kiến lần cuối về các dự thảo văn kiện trình Đại hội X và tiếp tục chuẩn bị phương án nhân sự giới thiệu Ban chấp hành trung ương khoá tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã gửi tới Đảng hàng chục nghìn ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X. Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị xin gửi đến Trung ương bản tổng hợp các ý kiến đóng góp và kiến nghị những điểm cần tiếp thu, bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Báo cáo Chính trị và các dự thảo văn kiện khác để trung ương cho ý kiến hoàn chỉnh lần cuối.

Về phương án nhân sự giới thiệu Ban chấp hành trung ương khóa X, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, căn cứ vào kết quả Hội nghị trung ương 13, Bộ Chính trị đã hoàn chỉnh hồ sơ, xem xét những trường hợp cụ thể, chuẩn bị phương án để Hội nghị Trung ương lần này tiếp tục xem xét và quyết định.

Trong phiên khai mạc, Hội nghị nghe Báo cáo của Bộ Chính trị về tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội X; Tờ trình của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội X; Báo cáo của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết TƯ 6 (lần 2) trong nhiệm kỳ khoá IX.

Hội nghị trung ương lần thứ 14 cũng sẽ quyết định thời gian tổ chức, cho ý kiến về chương trình và quy chế làm việc của Đại hội X.

Dự kiến, Hội nghị làm việc đến hết ngày 25/3.

(Theo TTXVN)