Môi trường quận 6 quá bẩn
Các Website khác - 06/10/2005
Phân xưởng xi mạ của Nhà máy Quy chế II đã bị đóng cửa do xả thải nước ô nhiễm ra môi trường.

Trong gần 2.500 giếng khoan tại quận 6, TP HCM, chỉ có 17 giếng được xin phép. Hầu hết nước giếng ở đây khi mang đi kiểm nghiệm tại Viện Pasteur đều cho kết quả nhiễm bẩn do phèn.

"Nước sạch thì thiếu, nước bẩn lại thừa", nhưng Bí thư quận ủy quận 6 Lê Thị Út khẳng định nước chưa phải vấn đề cấp bách nhất của quận, mà đó là chuyện ô nhiễm môi trường. Những kết luận trên được đưa ra sáng qua, qua quá trình giám sát của Ban kinh tế ngân sách TP HCM về ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở sản xuất và khai thác nước ngầm tại quận 6.

Quận 6 có hai nguồn gây ô nhiễm chính là các cơ sở sản xuất và rác sinh hoạt dân cư. Thông tin từ Công ty dịch vụ công ích quận cho thấy, có khoảng 340 tấn rác được thải ra hằng ngày trên địa bàn quận, trong khi đó chỉ có chừng 40 tấn được vận chuyển đến các bãi rác TP HCM để xử lý. Số còn lại hoặc là nằm lưu cữu ở các "điểm hẹn" rác, hoặc là dân "tự xử" bằng cách vứt ở nơi công cộng.

Khói, mùi thải ra từ các cơ sở sản xuất (chủ yếu là các ngành cơ khí, thuộc da, dệt may, xi mạ...) trên địa bàn quận, hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến một khu vực dân cư cục bộ mà lan tỏa khắp cả môi trường quận.

Quận 6 đang cấp bách di dời 120 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra các khu công nghiệp hoặc ra ngoại thành nhưng mới dời hoặc buộc ngưng hoạt động 85 cơ sở. Theo ông Trần Ngọc Danh, Trưởng phòng kinh tế quận, cái khó khiến công tác di dời bị chậm trễ là do một số khu công nghiệp từ chối tiếp nhận doanh nghiệp giải tỏa với lý do không phù hợp ngành nghề quy hoạch... Nhiều cơ sở sản xuất đã có quyết định di dời từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn không chịu lập kế hoạch di dời.

Phan Anh