Muốn hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn phải chờ hướng dẫn
Các Website khác - 13/02/2009
 Những người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trực tiếp tại các cơ quan thuế thuộc diện được giãn thuế nhưng đã nộp thuế muốn được hoàn lại phải chờ công văn hướng dẫn.

Việc trả lại tiền thuế thu nhập cá nhân thuộc diện được miễn cho người nộp thuế được yêu cầu là phải được trả ngay lại cho người nộp. Đối với những người đã bị khấu trừ thuế tại các cơ quan chi trả thu nhập thì khá dễ dàng vì tiền thuế chưa nộp vào ngân sách.

Tuy nhiên, đối với những đối tượng nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì vấn đề không dễ dàng vì các đơn vị thực hiện đang chờ hướng dẫn cụ thể từ trên xuống về việc hoàn thuế.

Muốn được hoàn thuế phải chờ hướng dẫn.

Chiều ngày 12/2, ông Phạm Văn Huyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - thừa nhận đây đang là một đề đang vướng trên thực tế và sẽ phải có một văn bản hướng dẫn để trả lại thuế cho người dân theo đúng nguyên tắc thuế được giãn thì phải hoàn trả lại cho người nộp thuế.

Ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân cũng thừa nhận: sẽ phải có văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Hiện Tổng cục thuế đã giao cho đơn vị chức năng xây dựng văn bản để trình Tổng cục và Bộ Tài chính ban hành.

Theo các chuyên gia Tổng cục Thuế, có thể có nhiều cách để xử lý số thuế đã nộp, trước hết có thể ghi nhận số tiền đã nộp, không phải nộp thêm thuế. Số thuế đã nộp không lớn được giữ lại, đến tháng 5/2009. Khi đó, nếu Quốc hội quyết định miễn thuế khoản tạm giữ lại này sẽ được trả cho người nộp thuế, nếu chỉ được giãn thì tính tiếp.

Tuy nhiên, nếu người nộp thuế nhất mực đòi công bằng tuyệt đối, cơ quan thuế sẽ phải trả ngay bằng cách "tạm ứng" để trả rồi khi có văn bản hướng dẫn thì hợp lý hóa.

Trong khi đó, hướng dẫn về giãn thuế TNCN của Bộ Tài chính ghi rõ, đối với các khoản thu nhập cá nhân nộp thuế phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế. Cá nhân thuộc đối tượng được giãn nộp thuế có các khoản thu nhập theo quy định phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế và vẫn phải lập, nộp tờ khai thuế theo quy định hiện hành.

Đến tháng 5/2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định việc xử lý số thuế được giãn nộp này, khi đó sẽ thực hiện theo quyết định của Quốc hội.
 
Theo Vietnamnet