Phải công khai các khoản học lái xe ôtô
Các Website khác - 06/10/2005

(VietNamNet) - Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Sở GTVT, GTCC các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác quản lý về đào tạo lái xe.

Cục Đường bộ VN yêu cầu phải niêm yết công khai những số điện thoại liên quan đến học lái xe

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Cục phó Cục Đường bộ VN, trong công tác đào tạo lái xe ô tô cần chấm dứt tình trạng cắt xén nội dung, chương trình đào tạo và đào tạo vượt lưu lượng.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đào tạo thiếu giáo viên hoặc giáo viên không đủ tiêu chuẩn, thiếu xe hoặc xe dạy lái không đạt tiêu chuẩn quy định; sân bãi tập lái không có, hoặc có nhưng không đủ diện tích và thiếu các bài tập thực hành theo quy định; thu gom hồ sơ nhưng không tổ chức đào tạo để người dân phải chờ đợi lâu.

Cục Đường bộ VN cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo phải niêm yết công khai các khoản tiền người học, dự sát hạch phải nộp học phí đào tạo, phí sát hạch và lệ phí cấp Giấy phép lái xe; nội dung ghi trong hợp đồng đào tạo, trách nhiệm của người học và cơ sở đào tạo lái xe.

Đặc biệt, Cục Đường bộ VN yêu cầu các trung tâm đào tạo lái xe phải công khai thông báo số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT, GTCC và của Cục Đường bộ Việt Nam để người dân tự liên hệ, phản ánh khi cần thiết.

  • Thụy Du