Phó giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng dùng bằng giả
Các Website khác - 10/09/2005

Ngày 23/8, Sở Tư pháp Lâm Đồng đã gửi Công văn đề nghị Sở GD&ĐT thẩm tra tính hợp pháp của bằng tốt nghiệp và GCN trúng tuyển kỳ thi hết cấp III của ông Mai Thanh Minh, Phó GĐ Sở Tư pháp.

Kết quả xác minh cho thấy bản sao bằng tốt nghiệp mang tên Mai Thanh Minh ghi rõ đã tốt nghiệp bổ túc THPT trong kỳ thi ngày 24/5/1985 tại hội đồng thi Đà Lạt – Lâm Đồng, thế nhưng Thanh tra và Phòng Thí vụ Sở GD&ĐT kiểm tra khắp lượt bảng ghi tên, bảng ghi điểm của các kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT mà không tìm ra tên của thí sinh này.

Năm 1986 chỉ có một kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hoá cấp III khoá ngày 30/5 nhưng các bảng ghi tên, ghi điểm đều không có tên ông Minh. Trước tình trạng GCN bị sửa chữa nhiều chỗ, nghi ngờ có sự “lập lờ đánh lận con đen”, cán bộ Sở GD&ĐT kiểm tra các tư liệu về kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

Kết quả, tại kỳ thi ngày 14/ 5 (hội đồng thi Đức Trọng) có tên ông Minh dự thi với kết quả 29 điểm (đậu tốt nghiệp). Vậy là đã rõ, ông Minh chỉ tốt nghiệp bổ túc THCS song đã sửa chữa GCN trúng tuyển kỳ thi hết cấp II thành GCN trúng tuyển kỳ thi hết cấp III để man khai đã tốt nghiệp bổ túc THPT.

Bởi GCN trúng tuyển kỳ thi hết cấp III bổ túc văn hoá của ông Mai Thanh Minh là bất hợp pháp (các số II trong GCN bị sửa thành số III, các chữ Y,E,T,U của các âm tiết Kỳ, HếT, TúC bị đồ lại bằng bút bi…) nên ngày1/9, Thanh tra Sở GD&ĐT đã quyết định lập biên bản thu hồi .

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại sao chỉ thu hồi GCN mà không thu hồi bằng tốt nghiệp bất hợp pháp nói trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết: Chúng tôi đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp cung cấp bằng tốt nghiệp (bản chính) của ông Minh để xử lý nhưng đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi, chỉ có phản hồi bằng miệng rằng có lẽ văn bằng đó đã bị thất lạc.

(Theo Tiền Phong)