Quảng Ngãi lên cấp thành phố
Các Website khác - 06/09/2005
Thành phố Quảng Ngãi nhìn từ bờ bắc sông Trà Khúc.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về việc thành lập thành phố Quảng Ngãi, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở thị xã Quảng Ngãi hiện nay.

Theo Nghị định này, thành phố Quảng Ngãi có trên 3.700ha đất tự nhiên, gần 134.000 nhân khẩu và có 10 đơn vị hành chính trực thuộc.

Các đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường Lê Hồng Phong, Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Nghĩa Chánh, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ, Trần Phú, Quảng Phú và các xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng.

(Theo TTXVN)