Thêm 2 công ty môi giới Đài Loan bị đình chỉ
Các Website khác - 24/08/2005

Hôm qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã gửi công văn tới các doanh nghiệp thông báo về việc Ủy ban lao động Đài Loan tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của 2 công ty môi giới Đài Loan do có sai phạm về nghiệp vụ.

Đó là Công ty Hữu hạn cổ phần môi giới nhân lực Quốc Đạt, địa chỉ 784, đường Lĩnh Đông, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung. Thời gian đình chỉ 8 tháng, bắt đầu từ 1/10/2005 đến 31/5/2006. Công ty Hữu hạn Trợ Nhân, địa chỉ số 2, lầu 5, ngõ 204, đường Tùng Giang, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc bị đình chỉ hoạt động 6 tháng, từ 1/10/2005 đến 31/3/2006.

Cục Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp đang hợp tác với hai công ty trên chủ động giải quyết những vấn đề liên quan; tăng cường quản lý và giải quyết phát sinh liên quan đến số lao động do hai công ty trên tiếp nhận.

Như vậy, chỉ trong 1 tháng, Ủy ban lao động Đài Loan đã đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của 4 công ty môi giới. Trước đó, 2 công ty là Hữu hạn cổ phần Xí nghiệp Chúng Mậu và Hữu hạn cổ phần môi giới nhân lực Kiến Quốc bị đình chỉ với thời gian 3 và 6 tháng.

Riêng về Công ty hữu hạn môi giới nhân lực Trung Hữu (huyện Đài Nam, Đài Loan) do ông chủ xâm hại nữ lao động Việt Nam, cùng với một số sai phạm khác nên đã bị đình chỉ đến hết năm 2005.

Như Trang