Thông cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Các Website khác - 07/10/2005
Trong thông cáo về phiên họp từ ngày 26-9 đến ngày 7-10-2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức như hạn hán gay gắt, dịch cúm gia cầm tái phát, bão lũ, lụt lội xảy ra liên tiếp, tình trạng thiếu điện kéo dài... nhưng tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 5 năm qua

Từ ngày 26-9 đến ngày 7-10-2005, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành họp phiên thứ 33 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

1- Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI, khai mạc vào ngày 18-10-2005.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và thực tế chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ họp về cơ bản đã hoàn thành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về cách thức, thời gian tiến hành kỳ họp và một số vấn đề quan trọng khác, đồng thời yêu cầu các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp tục khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để bảo đảm cho kỳ họp được khai mạc đúng thời gian đã định và thành công tốt đẹp.

2- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2005; phương hướng nhiệm vụ, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2006; cho ý kiến về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đánh giá của Chính phủ và cho rằng, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức như hạn hán diễn ra gay gắt ở nhiều vùng, dịch cúm gia cầm tái phát trên phạm vi rộng và diễn biến phức tạp, bão lũ, lụt lội xảy ra liên tiếp, tình trạng thiếu điện kéo dài... nhưng với quyết tâm cao và sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự nỗ lực của các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần vượt khó khăn, lao động sáng tạo của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 5 năm qua; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên; nhiều ngành, lĩnh vực phát triển khá; thu ngân sách vượt dự toán; các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển mạnh; một số lĩnh vực xã hội có tiến bộ đáng kể; chính trị, quốc phòng được củng cố, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng và phát triển...

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn bộc lộ một số mặt yếu kém như: tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt mức khá cao nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra; xuất khẩu phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt; việc triển khai thực hiện vốn đầu tư của Nhà nước ở một số bộ, ngành và địa phương còn chậm; các hiện tượng lãng phí, thất thoát, tham nhũng chưa được khắc phục triệt để; tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; môi trường ở các khu đô thị, khu công nghiệp bị ô nhiễm nặng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; các nhiệm vụ và giải pháp mà Chính phủ đã đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2006 để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8 sắp tới.

3- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 13 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Ðó là các dự án: Luật Doanh nghiệp; Luật Ðầu tư; Luật Ðấu thầu; Luật Nhà ở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Các công cụ chuyển nhượng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thanh niên; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử và Luật Sở hữu trí tuệ.

4- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe trình và cho ý kiến đối với 3 dự án luật, bộ luật chuẩn bị trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Ðó là các dự án: Bộ luật Thi hành án; Luật Luật sư và Luật Phòng, chống vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

5- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Cựu chiến binh; cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Ngoại hối và dự án Pháp lệnh Tiêu chuẩn hóa.

6- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006.

Năm 2005, cùng với việc đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội được tiến hành chủ động, tích cực theo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2005 và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được đại biểu Quốc hội và cử tri hoan nghênh.

Dự kiến Chương trình giám sát năm 2006 sẽ tập trung vào những vấn đề quan trọng thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm sự cân đối giữa kinh tế và xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan hữu quan, các đoàn đại biểu Quốc hội để tiến hành hoạt động giám sát đúng tiến độ đề ra.

7- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả kỳ họp Ðại hội đồng lần thứ 26 Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Ðông-Nam Á (AIPO) tại Viêng Chăn, Lào, từ ngày 18 đến 23-9-2005. Ðoàn đại biểu nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dẫn đầu đã tham dự Hội nghị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những kết quả đã đạt được tại Hội nghị, đặc biệt là về các chủ đề như: cải tổ AIPO, chống khủng bố quốc tế, xây dựng cộng đồng ASEAN và sự phối hợp giữa AIPO - ASEAN. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh những đóng góp quan trọng của Ðoàn đại biểu Quốc hội nước ta trong việc tiếp tục thúc đẩy AIPO hoạt động theo hướng thực chất và hiệu quả hơn với tinh thần xây dựng, bảo đảm lợi ích của đất nước và giữ gìn lợi ích chung của khu vực.

8- Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành các nội dung sau:

- Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006;

- Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2005 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2005;

- Nghe Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2005 và cho ý kiến về những vấn đề cần xem xét, giải quyết;

- Nghe Chính phủ và Ðoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến nay;

- Nghe Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động từ năm 2003 đến tháng 6-2005;

- Nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cai nghiện ma túy tại TP Hồ Chí Minh.