Thủ tướng Phan Văn Khải Làm việc tại Bình Phước
Các Website khác - 07/09/2005

Thủ tướng Phan Văn Khải Làm việc tại Bình Phước:
Thu hút mạnh đầu tư để phát triển công nghiệp


Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh phía nam, ngày 6.9, Thủ tướng Phan Văn Khải làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Phước.

Thủ tướng Phan Văn Khải bày tỏ vui mừng về sự phát triển của tỉnh Bình Phước trong những năm vừa qua. Từ một địa phương có điểm xuất phát thấp, nhưng Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã có những bước đi phù hợp, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, giành được những thành tích khá toàn diện về mọi mặt.

Về những mặt tồn tại, Thủ tướng chỉ rõ: Mặc dù có mức tăng trưởng kinh tế cao, nhưng Bình Phước vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn, tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chiếm quá cao. Trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, Bình Phước tập trung phát triển nhanh các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Muốn vậy, tỉnh cần có cơ chế, chính sách thông thoáng, ưu tiên ưu đãi để thu hút mạnh các nguồn đầu tư, đặc biệt là của nước ngoài.

Giải quyết các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng đồng ý cho tỉnh lập quy hoạch chuyển đổi đất lâm nghiệp giai đoạn II với diện tích khoảng 12.000ha đất có rừng để phát triển dự án chăn nuôi và trồng cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao và để giải quyết đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng đồng ý tăng nguồn vốn chương trình mục tiêu để tỉnh có điều kiện tiến hành xây dựng các dự án định canh, định cư cho 4.368 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

V.H (Theo TTXVN)