TP.HCM: Thành tích cai nghiện chưa vững chắc
Các Website khác - 14/10/2005

(VietNamNet) - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã nói như trên trong buổi Sơ kết 2 năm đề án quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy theo nghị quyết số 16 của QH, vào ngày 14/7, tại TP.HCM.

Soạn: AM -33256 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các học viên làm việc tại cơ sở sản xuất của trung tâm cai nghiện Nhị Xuân

Việc tập trung trên 30.000 người cai nghiện tại các trung tâm, trường trạm theo quy trình khoa học đã tạo những tác động tích cực về mặt kinh tế, cũng như tình hình an ninh của TP.HCM: kéo giảm tình hình tội phạm, triệt phá nhiều vụ mua bán ma túy.

Cuối năm 2005 sẽ có 3092 người hết thời gian 2 năm sau cai nghiện theo quy định. TP.HCM đã chuẩn bị xét duyệt tiêu chuẩn trở về tái hòa nhập cộng đồng của các học viên cai nghiện. Đợt một trong năm nay có khoảng 500 người.

"Bên cạnh những kết quả khả quan và mang tính khả thi của đề án, so với yêu cầu đặt ra, những thành tích trên mới chỉ là bước đầu, chưa vững chắc" - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nói, khi trao đổi với báo chí.

Theo Phó Thủ tướng, TP.HCM cần chú ý đến các vấn đề sau: tiếp tục củng cố các cơ sở cai nghiện, trong đó chú trọng giáo dục, tổ chức, để nâng cao hiệu quả, tạo môi trường tin cậy cho học viên. Ngoài ra, cần tiếp tục tuyên truyền phòng chống ma túy, để giảm tỷ lệ người nghiện; chú trọng đào tạo cán bộ làm công tác cai nghiện.

Về khâu tổ chức cho người sau cai nghiện, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm lưu ý: Đây là vấn đề lớn nhất, hết sức cấp bách. Cùng với việc thông qua các chính sách, TP cần đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi các nhà kinh doanh, nhà hảo tâm, kể cả các gia đình có con cái tham gia giải quyết. 

Việc tổ chức lao động sản xuất, giải quyết việc làm cho học viên, người sau cai được triển khai theo 4 mô hình: liên kết giải quyết việc làm tại chỗ và cải thiện đời sống, giải quyết việc làm tại cụm công nghiệp Nhị Xuân, giải quyết theo lao động tình nguyện, và lao động tại các xí nghiệp TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội QH, cho rằng: Trong 4 mô hình để giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, TP.HCM chưa thực hiện được mô hình tổ chức đội lao động tình nguyện để làm những công trình cần nhiều lao động ở TP. TP.HCM cần lưu ý đến lực lượng lao động tình nguyện và sản xuất tại hợp tác xã, tại cộng đồng.

  • Phạm Cường