'Vênh' quan điểm về tính chất lời hứa trước QH
Các Website khác - 15/11/2005
Ông Lê Quang Bình.

"Khi trả lời chất vấn phần lớn bộ trưởng chỉ nói chung: Ý kiến của các đồng chí xin tiếp thu và tới đây sẽ báo cáo. Quan điểm của chúng tôi cho rằng đó là lời hứa. Nhưng một số thành viên Chính phủ cho rằng cần phải xác định xem đó có phải là lời hứa không", Trưởng ban dân nguyện QH Lê Quang Bình trao đổi với báo chí về việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng.

- Xung quanh 34 lời hứa, có tính chất lời hứa tại kỳ họp trước, Quốc hội đã đốc thúc các bộ trưởng đến đâu thưa ông?

Theo dòng sự kiện:
Bộ trưởng và đại biểu sẽ đối thoại trong chất vấn (14/11)
'Tôi chán những chất vấn phê phán thiếu xây dựng' (12/11)
Thiệt hại từ cúm gà chưa đến mức điều chỉnh GDP (11/11)
Tranh cãi về cảnh sát tư pháp chưa có hồi kết (09/11)
Luật bảo hiểm mới làm doanh nghiệp khó cạnh tranh (07/11)
Xem tiếp»

- Vừa rồi chúng tôi đã đôn đốc và chuyển gỡ băng lời hứa đến một số bộ thì đều có trả lời. Hiện nay, chưa có quy định như thế nào về lời hứa. Sau khi nhận được gỡ băng các đồng chí ấy đề nghị sau kỳ họp này, giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ phải xác định lại các câu trả lời như vậy có phải là lời hứa không.

Ban Dân nguyện cũng đã có công văn gửi Ủy ban Thường vụ báo cáo là khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, ít thấy lãnh đạo Chính phủ và các vị bộ trưởng nói rằng: "Chúng tôi hứa với Quốc hội làm việc A, việc B đáp ứng mong mỏi của Quốc hội và cử tri". Thực tế, phần lớn bộ trưởng chỉ nói chung chung là: "Ý kiến của các đồng chí chúng tôi xin tiếp thu và tới đây sẽ báo cáo". Quan điểm của chúng tôi cho rằng đó là lời hứa.

- Tại kỳ họp trước nhiều đại biểu đề nghị, sau khi kết thúc phiên chất vấn đoàn chủ tịch Quốc hội nhắc lại những điều các bộ trưởng đã cam kết để đổi chiếu việc thực hiện tại kỳ họp sau?

- Tôi cho rằng đây là ý kiến xác đáng. Tại phiên họp Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho chất vấn tôi sẽ nhắc lại vấn đề này. Tuy nhiên Đoàn chủ tịch, Thường vụ có tiếp thu, áp dụng trong kỳ họp này không thì phải chờ.

- Công tác chất vấn tại kỳ họp này sẽ đổi mới theo hướng giảm số người trả lời, đi sâu vào nâng cao chất lượng trả lời chất vấn. Như vậy, có thể hiểu số thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại kỳ họp này sẽ giảm so với kỳ họp lần thứ 7?

- Đúng, tinh thần của Chủ tịch Nguyễn Văn An hôm họp trù bị là vậy. Nhưng cụ thể như thế nào thì còn đợi thường vụ bàn. 1 tuần trước phiên chất vấn. Hiện nay ý kiến của các đại biểu đang gửi ý kiến chất vấn về Vụ Công tác đại biểu. Trước phiên chất vấn 1 tuần dự kiến sẽ có tập hợp danh sách chất vấn thành viên Chính phủ.

- Tại kỳ họp trước, Chủ tịch Nguyễn Văn An đã đề nghị Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Uỷ ban của QH - những người giám sát trực tiếp các bộ ngành - phải tăng cường chất vấn tại hội trường. Phải chăng đã có sự né tránh, nể nang khi chất vấn?

- Đó là đặc điểm của ta. Các đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban thường xuyên làm việc với các vị Bộ trưởng các ngành mà họ giám sát. Ví dụ Uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh thiếu niên thường xuyên làm việc với Bộ trưởng GD&ĐT về những mặt làm được, mặt chưa được. Rồi Uỷ ban Thường vụ QH thường xuyên làm việc với phía Chính phủ. Khi họp hành đều nói với nhau hết cả rồi, biết hết cả thuận lợi khó khăn rồi. Nếu lại đưa nhau ra Quốc hội thì có cái gì đó không tiện.

- Tại kỳ họp trước, nhiều đại biểu không hài lòng khi một số vị bộ trưởng đến kỳ chất vấn thì đi công tác. Thường vụ QH có biện pháp gì để không lặp lại tình trạng này?

- Nếu nói các vị bộ trưởng đi công tác để né chất vấn theo tôi là không thoả đáng. Tôi được biết, tại kỳ họp thứ 7, có bộ trưởng nhận được nhiều ý kiến chất vấn ví dụ như Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng tại thời điểm đó, Bộ trưởng Đào Đình Bình phải đi công tác với Tổng bí thư ở nước ngoài, đây là nhiệm vụ chính trị. Những chất vấn của đại biểu, đồng chí Bộ trưởng Giao thông vận tải vẫn trả lời bằng văn bản tới Uỷ ban thường vụ QH và đại biểu, chỉ không trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường thôi.

Việt Anh thực hiện

Ý kiến của bạn: