VN sẵn sàng hợp tác giải trừ vũ khí hạt nhân
Các Website khác - 05/10/2005

Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc nhằm đạt được mục tiêu chung là giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân.

Soạn: AM 573808 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đại sứ Lê Lương Minh: "LHQ phải đóng vai trò trung tâm trong tiến trình loại trừ hoàn toàn VKHN"

Phát biểu tại Ủy ban an ninh quốc tế và giải trừ quân bị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 60, Đại sứ Lê Lương Minh cho rằng Liên Hợp Quốc phải đóng vai trò trung tâm trong tiến trình loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Trong tiến trình này, cần phải ưu tiên ký kết văn bản mang tính ràng buộc về pháp lý, rộng rãi và không điều kiện nhằm đảm bảo an ninh cho các nước không có vũ khí hạt nhân, đảm bảo quyền của các nước này được trợ giúp công nghệ và tiếp cận việc nghiên cứu, sản xuất và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Đại sứ nêu rõ, Việt Nam ủng hộ việc triệu tập một hội nghị quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân và kêu gọi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập nhóm làm việc để tìm ra các biện pháp thiết thực tổ chức kỳ họp đặc biệt lần thứ 4 của Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị.

Đại sứ Lê Lương Minh khẳng định, Việt Nam hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Phong trào Không liên kết về tầm quan trọng của cơ chế đa phương trong việc giải trừ quân bị. Thiết lập các khu vực phi hạt nhân là bước đi tích cực tiến tới thực hiện mục tiêu thế giới phi hạt nhân.

Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc sẵn sàng ký Nghị định thư của Hiệp ước về khu vực phi hạt nhân ở Đông Nam Á và kêu gọi các nước khác đang sở hữu vũ khí hạt nhân cùng làm như vậy.

(TTXVN)