Xăng dầu: Trước và sau giờ tăng giá...
Các Website khác - 17/08/2005

(VietNamNet) - Mời quý vị xem chùm ảnh quang cảnh các cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội trước và sau giờ tăng giá. Theo ghi nhận của PV không có hiện tượng đầu cơ, tích trữ xăng dầu trước giờ tăng giá.

Trước 18h:

Soạn: AM 519421 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Xếp hàng mua xăng trước giờ tăng giá...

Lúc 18h:

Soạn: AM 519457 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đóng cửa để kiểm kê?

Sau 18h:

Soạn: AM 519427 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Khách mua xăng vẫn...đông.

Soạn: AM 519429 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Xếp hàng chờ mua xăng...
Soạn: AM 519431 gửi đến 996 để nhận ảnh này
...tranh thủ.
Soạn: AM 519433 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đóng cửa...
Soạn: AM 519435 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Kiểm kê
Soạn: AM 519437 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trước khi tăng giá
Soạn: AM 519439 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Sau khi tăng giá
Soạn: AM 519441 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Sau khi tăng giá, khách mua xăng vẫn đông.
Soạn: AM 519443 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Lương chưa tăng mà xăng cứ tăng hoài.
  • Phạm Hải