Xử lý nghiêm vi phạm sở hữu công nghiệp xe máy
Các Website khác - 08/09/2005

Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 12, theo hướng đủ mạnh để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiệm việc nhái nhãn mác, kiểu dáng xe máy.

Theo công văn 5040, sau khi xem xét báo báo của Bộ Công nghiệp về kết quả kiểm tra thực thi sở hữu công nghiệp đối với xe 2 bánh gắn máy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để các doanh nghiệp trong nước đầu tư nghiên cứu, thiết kế kiểu dáng xe 2 bánh gắn máy.

Thủ tướng cũng yêu cầu, Ban Chỉ đạo127 trung ương và địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với xe máy. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành các cơ chế quản lý sở hữu công nghiệp và tiêu chuẩn, quy định đăng kiểm sản phẩm xe máy của VN.

Việt Anh