11 DN Lào xuất khẩu 3 mặt hàng nhạy cảm vào VN được hưởng thuế suất 0%
Các Website khác - 06/10/2005

11 DN Lào xuất khẩu 3 mặt hàng nhạy cảm vào VN được hưởng thuế suất 0%

Thực hiện thoả thuận giữa hai bộ: Thương mại VN và Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu, 11 DN đầu mối xuất khẩu của Lào khi xuất khẩu 3 mặt hàng nhạy cảm vào VN (gồm gạo, lá thuốc lá khô và phụ kiện xe máy) sẽ được hưởng thuế suất 0%.

Các DN này được phân bổ ở thủ đô Viêngchăn và một số tỉnh phía nam Lào. Đ.C