Bưu chính viễn thông hỗ trợ chống cúm gà
Các Website khác - 18/11/2005
Cuộc gọi đến đường dây nóng liên quan đến dịch cúm được miễn cước.
Cuộc gọi đến đường dây nóng liên quan đến dịch cúm được miễn cước.

Bộ Bưu chính Viễn thông vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thiết lập ngay các đường dây nóng miễn cước phục vụ phòng chống dịch cúm gia cầm.

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ thiết lập hệ thống thông tin hội nghị từ xa, nối Văn phòng Chính phủ với một số địa bàn trong cả nước, nhằm thực hiện các cuộc hội nghị truyền hình khi cần thiết của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) phối hợp với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VNPT triển khai thiết lập hệ thống thông tin hội nghị từ xa, đồng thời xây dựng chuyên mục riêng và tăng thêm thời lượng tuyên truyền cho công tác phòng, chống dịch.

Bộ cũng yêu cầu các trang web của các cơ quan đơn vị thuộc bộ, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và Internet, đặc biệt là các báo điện tử mở chuyên mục "thông tin ngay - ngăn chặn kịp thời đại dịch cúm gia cầm" đảm bảo trao đổi thông tin 2 chiều tới mọi người dân.

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho người dân thủ đô trước dịch bệnh, Công ty Viễn thông Hà Nội triển khai hộp thư 8011071 - Thông tin dịch cúm gia cầm. Hộp thư 8011071 sẽ cung cấp những thông tin mới nhất, nóng nhất về dịch cúm gia cầm.

Hồng Anh