Cấp C/O trong vòng 3 ngày
Các Website khác - 28/02/2006

Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ người có yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và hoàn tất cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).

Trong trường hợp cần phải kiểm tra thực tế thì thời hạn cấp có thể kéo dài nhưng không quá 5 ngày làm việc.

Người đề nghị cấp C/O phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực trong nội dung hồ sơ xin cấp chứng nhận xuất xứ. C/O sẽ không được cấp nếu hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng được tiêu chí về xuất xứ theo quy định hoặc bộ hồ sơ đề nghị cấp không hợp lệ

Theo Nghị định 19 (quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa) do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành ngày 20/2, Bộ Thương mại và Bộ Tài chính là 2 cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa. Trong đó, Bộ Thương mại có quyền tổ chức cấp C/O cho hàng hóa xuất khẩu; trực tiếp cấp hoặc ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hay các tổ chức khác thực hiện việc này. Về phần mình, Bộ Tài chính có quyền tổ chức thực hiện quy chế kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

Trong khâu xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, nếu nghi ngờ tính xác thực của chứng từ hoặc mức độ chính xác của thông tin liên quan đến xuất xứ của hàng hóa, cơ quan Hải quan có thể gửi yêu cầu kiểm tra cùng với C/O có liên quan tới tổ chức cấp C/O. Trong khi chờ kết quả kiểm tra, hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan nhưng vẫn được phép thông quan theo các thủ tục hải quan thông thường. Việc kiểm tra phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 150 ngày, kể từ thời điểm người nhập khẩu nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

K.D.