Chi tiêu thương mại có thể tới 73 tỷ USD
Các Website khác - 24/03/2006

Tập đoàn Visa châu Á Thái Bình Dương vừa đưa ra dự đoán khoản tiền chi tiêu thương mại trong khu vực năm nay sẽ vượt mức 16.000 tỷ USD, tăng 1.000 tỷ so với năm ngoái. Riêng ở Việt Nam, con số này dự đoán sẽ là 73 tỷ USD, đúng bằng mức tiêu dùng của Singapore và tương đương 1/50 của Trung Quốc.

Chi tiêu thương mại tăng cao được xem như một tín hiệu lạc quan đối với các nhà đầu tư. Ảnh: Anh Tuấn

Chỉ số tiêu dùng thương mại (Commercial Consumption Expenditure - CCE) được Visa tính toán dựa trên việc tổng hợp 4 yếu tố dữ liệu chính là lượng mua bán hàng hoá và dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất; doanh số bán buôn và bán lẻ các thành phẩm; một vài chi phí vốn kinh doanh; và chi tiêu của chính phủ cho các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ.năm 2006. Dữ liệu được Visa tổng hợp từ 21.000 ngân hàng thành viên trên toàn cầu và bao quát mọi giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ trong kinh doanh cũng như của chính phủ (ngoại trừ chi phí lương).

Với cách tính toán này, Visa cho biết, châu Á Thái Bình Dương là khu vực có mức tiêu dùng lớn thứ 3 trong tổng số 6 khu vực khảo sát, đứng sau Mỹ - với dự đoán sẽ đạt 17.400 tỷ USD, và châu Âu - đạt 22.100 tỷ USD trong năm nay.

"Những số liệu trên khẳng định tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của các nền kinh tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong đó, sự tăng trưởng của Trung Quốc đóng vai trò chủ yếu. Chúng tôi hy vọng tổng mức tiêu dùng thương mại của khu vực sẽ tiến gần hơn chỉ số của châu Âu”, ông Michael Cannon, Giám đốc điều hành phụ trách Các giải pháp thương mại thuộc Visa châu Á Thái Bình Dương nói.

Trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản tiếp tục trở thành nước có chỉ số tiêu dùng thương mại lớn nhất, đạt 5.400 tỷ USD, tiếp sau đó là Trung Quốc đạt 3.600 tỷ USD và Ấn Độ đạt 1.900 tỷ USD. Trung Quốc là nước có tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm lớn nhất, đạt 16%, con số này tại Ấn Độ là 13%. Chỉ số tiêu dùng thương mại ở Singapore là 73 tỷ đô la với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11%.

Song Linh