Chính phủ bảo lãnh dự án khí lô 11-2
Các Website khác - 08/10/2005

Ngày 7/10, Thứ trưởng Công nghiệp Nguyễn Xuân Thúy thay mặt chính phủ VN ký kết thỏa thuận bảo lãnh với các công ty dầu khí nước ngoài liên quan đến dự án phát triển khí thiên nhiên lô 11-2 ngoài khơi Việt Nam.

Theo thỏa thuận, chính phủ bảo lãnh việc thực hiện của Tổng công ty dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) các thỏa thuận liên quan của dự án và đưa ra thêm các bảo đảm cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các đối tác KNOC, BP và COP cũng bảo đảm chắc chắn với chính phủ dự án sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch .

Tại buổi lễ này cũng diễn ra việc ký kết hợp đồng vận chuyển giữa các chủ đầu tư của đường ống Nam Côn Sơn và các nhà cung cấp khí. Đây là đường ống hai pha dài nhất trên thế giới với tổng công suất vận chuyển dự kiến khoảng 700 MMSCFD (triệu bộ khối tiêu chuẩn ngày).

Dự kiến, lô 11-2 sẽ cung cấp khí vào tháng 10 năm 2006. KNOC và PVEP sẽ đầu tư khoảng 300 triệu USD cho việc phát triển mỏ khí bao gồm: xây lắp một giàn khai thác ngoài khơi, một tàu chứa nổi , lắp đặt 60 km đường ống ngầm dưới biển nối với đường ống Nam Côn Sơn và khoan các giếng khai thác khí cần thiết.

Lô 11-2 sẽ khai thác và giao cho PetroVietnam khoảng 130 MMSCFD (triệu bộ khối tiêu chuẩn ngày) khí thiên nhiên trong vòng hơn 23 năm. Mỏ khí Rồng Đôi và Rồng Đôi Tây được dự tính có khả năng khai thác được 856 BCF (tỷ bộ khối) khí thiên nhiên và 23 triệu thùng condensate. Khí thiên nhiên khai thác tại đây sẽ được sử dụng cho nhà máy điện và sản xuất phân bón.

V.P.