Đã có kênh thông tin chính thức của Trung tâm Giao dịch chứng khoán HN
Các Website khác - 13/10/2005

Đã có kênh thông tin chính thức của Trung tâm Giao dịch chứng khoán HN

Website của Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTGDCK) Hà Nội (http://www.hastc.org.vn) ra mắt ngày 12.10, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động đấu giá DNNN, cổ phần hoá, các công ty chứng khoán thành viên cũng như hệ thống văn bản pháp lý liên quan... những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán. H.PH