Đại lý trục lợi, doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm
Các Website khác - 11/10/2005
Doanh nghiệp cần chú trọng khâu tuyển dụng.

Trao đổi về tình trạng đại lý bảo hiểm thu phí nhưng ẵm tiền bỏ trốn, Vụ phó Vụ Bảo hiểm (Bộ Tài chính) Lê Song Lai cho rằng, nếu có đầy đủ cơ sở chứng minh khách hàng đã nộp phí, doanh nghiệp phải khôi phục đầy đủ quyền lợi cho khách hàng, theo hợp đồng đã ký.

- Xin ông cho biết quan điểm của Bộ Tài chính trước những sự cố kiểu này?

- Đây là một biểu hiện của hành vi trục lợi bảo hiểm. Hành vi đó cần bị dư luận xã hội lên án về mặt đạo đức và phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, vì nó không chỉ gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng tham gia bảo hiểm, làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp bảo hiểm, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

- Trong trường hợp đại lý bảo hiểm gây tổn hại đến quyền lợi của khách hàng, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đến đâu?

- Theo quy định tại Điều 88 Luật Kinh doanh bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm là người chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thiệt hại hay tổn thất do đại lý của mình gây ra. Trở lại trường hợp nêu trên, nếu có đủ cơ sở để chứng minh khách hàng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, còn đại lý bảo hiểm sau khi thu phí đã không nộp lại cho doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đến hợp đồng của khách hàng bị vô hiệu, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải khôi phục đầy đủ quyền lợi của khách hàng, theo hợp đồng đã ký.

- Theo ông, việc quản lý và nâng cao chất lượng của các đại lý bảo hiểm nên được thực hiện như thế nào?

- Vấn đề quan trọng hàng đầu là tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ bảo hiểm chuyên nghiệp. Bộ Tài chính đã tạo lập một khuôn khổ pháp lý đồng bộ để điều chỉnh hoạt động đại lý bảo hiểm. Tuy nhiên, đứng trước sự phát triển nhanh chóng của thị trường, yêu cầu thường xuyên nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đối với hoạt động đại lý bảo hiểm đã và đang được đặt ra một cách cấp bách.

Để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm cần khẩn trương rà soát và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình tuyển dụng, đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo và quản lý đại lý đi đôi với việc xây dựng chế độ đãi ngộ thoả đáng, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và sự gắn bó lâu dài với công việc của các đại lý bảo hiểm; tăng cường chuẩn hoá nội dung, chương trình đào tạo, điều kiện tuyển dụng, quản lý đại lý.

Theo hướng đi này, vừa qua, thông qua Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang tích cực xây dựng để sớm đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu về đại lý bảo hiểm, nhằm mục đích hạn chế và loại bỏ việc tuyển dụng những đại lý vi phạm pháp luật và đã từng bị buộc chấm dứt hợp đồng.

(Theo Lao Động)