Đầu tư mới 18 dự án dệt may
Các Website khác - 06/10/2005

Đầu tư mới 18 dự án dệt may

Tổng công ty Dệt may VN (Vinatex) cho biết tính đến hết tháng 9.2005, Vinatex đã triển khai 18 dự án đầu tư mới với tổng vốn gần 262,9 tỉ đồng. Trong đó ngành dệt có 10 dự án với số vốn hơn 155,1 tỉ đồng, ngành may có bốn dự án với số vốn gần 92 tỉ đồng.

Theo một cán bộ của ban đầu tư dệt may (Vinatex), ngành dệt vẫn thu hút số vốn đầu tư lớn so với ngành may do các doanh nghiệp dệt đang phải tập trung đổi mới dây chuyền, thiết bị sản xuất để cung cấp vải cho may xuất khẩu.

Vinatex đang yêu cầu các doanh nghiệp thành viên tiến hành rà soát thực trạng máy móc thiết bị về năng lực, trình độ công nghệ, hiệu suất sử dụng... để có thể điều từ nơi thừa sang nơi thiếu, tránh việc đầu tư mới có khả năng trùng lặp, gây lãng phí.

(Theo TT)