Đề nghị in tiền polymer mệnh giá 10.000 và 20.000 đồng
Các Website khác - 07/10/2005

Đề nghị in tiền polymer mệnh giá 10.000 và 20.000 đồng

Lãnh đạo các Ngân hàng thương mại đang kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét phát hành loại tiền polymer có mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng thay thế tiền coton để tránh làm giả.

Kiến nghị này được đưa ra ngày 5.10, tại cuộc họp giao ban với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác tiền tệ, kho quỹ.

Một số lãnh đạo các Ngân hàng Thương mại và Kho bạc Nhà nước TPHCM cho biết, loại tiền giấy mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng ngày càng trở nên khan hiếm, gây khó khăn trong giao dịch, thanh toán.

Theo ước tính của Kho bạc Nhà nước TPHCM, loại tiền mệnh giá này chỉ chiếm trên dưới 20% tổng lượng tiền xuất - nhập qua hệ thống kho bạc.

Ngân hàng Nhà nước VN hiện đưa loại tiền giấy polymer vào lưu thông cùng với việc thu hồi tiền giấy coton đối với các loại tiền mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng nhưng vẫn chưa có kế hoạch phát hành loại tiền polyme có mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng thay thế loại tiền giấy coton.

(Theo TP)