Dự kiến tăng giá điện thêm 8,8%
Các Website khác - 27/02/2006

Cuối tuần qua tổ công tác liên ngành về giá điện đã họp và thống nhất các phương án tăng giá trình Bộ Công nghiệp xem xét. Dự kiến trong tuần tới Bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến, lựa chọn phương án theo hình thức thăm dò trực tuyến.

Giá địên
Tăng đều giá bán cho các đối tượng khác nhau. Ảnh: Anh Tuấn

Có 4 phương án được tổ công tác thống nhất lựa chọn trình lãnh đạo Bộ Công nghiệp xem xét. Theo đó giá điện bình quân mới sẽ là 852 đồng/kWh, tăng 8,8% so với hiện hành (đề nghị trước đó của EVN là 14,8%).

Phương án 1: Giữ nguyên giá bán điện cho đối tượng sản xuất, bán buôn điện sinh hoạt nông thôn và không tăng giá bán điện sinh hoạt bậc thang đối với 100 kWh đầu tiên. Các đối tượng còn lại (chiếm 25% tổng sản lượng điện thương phẩm) sẽ phải chịu mức tăng rất cao, tăng bình quân 20% so với hiện hành. Các bậc thang từ 100 kWh trở lên tăng bình quân 35% so với hiện hành.

Phương án 2: Không tăng giá điện sản xuất giờ bình thường và thấp điểm; tăng 20% giá bán điện giờ cao điểm của tất cả các đối tượng; Tăng giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn lên 410 đồng/kWh (tăng 5% so với hiện nay). Chia đôi bậc thang 100 kWh đầu đối với điện sinh hoạt bậc thang thành 2 mức (50 kWh đầu giá 600 đồng, 50 kWh tiếp theo giá 750 đồng, so với mức giá hiện hành là 550 đồng); các bậc thang tiếp theo tăng từ 12 đến 18%.

Phương án 3: Tăng giá bán điện 100 kWh đầu điện sinh hoạt bậc thang lên 630 đồng. Do tăng giá giờ cao điểm nên bình quân giá điện cho sản xuất sẽ tăng 4%. Giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn tăng 5%.

Phương án 4: Tăng giá bán điện 100 kWh đầu điện sinh hoạt bậc thang lên 700 đồng, xoá bỏ sự phân biệt về giá điện sinh hoạt giữa thành thị và nông thôn.

Trước đó, trong đề xuất của mình, Tổng công ty điện lực VN đưa ra 5 phương án biểu giá bán lẻ năm 2006. Với xuất phát điểm là mục tiêu tăng giá bình quân lên 898 đồng/kWh (tăng bình quân 14,8%) và phương án không điều chỉnh giá điện sản xuất (chiếm 45,8% tổng sản lượng), nên mức tăng sẽ dồn vào các đối tượng còn lại (chiếm 54,2%). Mức tăng các đối tượng này sẽ rất cao, bình quân từ 25-40%.

Các chuyên gia tổ công tác nhận định đây là mức tăng có thể gây đột biến, tính khả thi không cao trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. Vì vậy, dự thảo phương án giá mới đề xuất tăng đều ở các đối tượng, kể cả khối hành chính sự nghiệp và kinh doanh dịch vụ (từ 11 đến 20%)

Phong Lan