EVN tiếp tục đề xuất thay thế 10 triệu đèn sợi đốt đến 7.2006
Các Website khác - 06/10/2005

EVN tiếp tục đề xuất thay thế 10 triệu đèn sợi đốt đến 7.2006

Ngày 5.10, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, do có tính khả thi cao nên đơn vị này tiếp tục kiến nghị cho thay thế 20 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn compact nhằm khắc phục tình trạng thiếu điện trong các năm 2006-2009.

EVN đưa phương án sẽ lắp đặt 10 triệu bóng đèn compact đến tháng 7.2006 và lắp thêm 10 triệu bóng nữa đến cuối năm 2007. Việc thay thế 20 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn compact có thể cắt giảm 686MW công suất cao điểm, tương đương với việc không phải xây mới một nhà máy điện công suất 783MW. Cẩm Văn