Hạn ngạch dệt may 2006 quá chậm
Các Website khác - 07/10/2005

Hạn ngạch dệt may 2006 quá chậm

Ông Lê Quốc Ân, chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN (Vitas), cho biết đến thời điểm này Bộ Thương mại vẫn chưa gia hạn xong hiệp định dệt may với Hoa Kỳ. ¿Cho dù dự thảo phân bổ hạn ngạch của năm 2006 cơ bản đã hoàn tất nhưng vẫn chưa thể công bố bởi chưa có hiệu lực của hiệp định gia hạn¿ - ông Ân nói.

Ông Ân cũng cho rằng so với mọi năm thì ¿giờ này vẫn chưa có hạn ngạch đúng là quá chậm¿, trễ hơn cả tháng.

Trước đó, dù Bộ Thương mại có gỡ cho doanh nghiệp (DN) bằng cách ban hành thông báo, khuyến khích các DN cứ mạnh dạn ký hợp đồng theo số hạn ngạch đã thực hiện được trong năm nay, hầu hết DN đều cho rằng giải pháp này không thật sự khả thi bởi số hạn ngạch được cấp bao giờ cũng ít hơn số mà DN đã thực hiện.

(Theo TT)