Hội chợ quốc tế du lịch TPHCM: Thiếu nhiều khách hàng lớn
Các Website khác - 08/10/2005
Hội chợ quốc tế du lịch TPHCM: Thiếu nhiều khách hàng lớn

70 khách hàng từ 9 quốc gia (Singapore, Malaysia, Pháp...) và 80 đơn vị trong nước cùng có mặt tại Hội chợ quốc tế du lịch - lần đầu tiên tổ chức tại VN - trong ngày khai mạc 7.10. Tuy nhiên, theo nhiều khách hàng thì quy mô hội chợ quốc tế du lịch lần đầu tại TPHCM còn nhỏ, do ngành du lịch còn do dự chưa mời hết những bạn hàng quốc tế lớn - lâu nay có quan hệ cộng tác với VN. Minh Thi