Hội chợ Thương mại quốc tế Hà Nội 2005
Các Website khác - 06/10/2005
Hội chợ Thương mại quốc tế Hà Nội 2005

Hội chợ Thương mại quốc tế Hà Nội 2005 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm VN từ 6 - 13.10, với sự tham gia của 200 DN, bao gồm thiết bị điện, máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ, xây dựng, may mặc, mỹ phẩm... Đặc biệt, sẽ có Hội nghị đại hội đồng lần thứ 6 của mạng lưới các chính quyền địa phương về quản lý dân cư với sự tham dự của 103 thành viên, trong đó có 63 thành phố Châu AÁ, Châu Âu. NG.Đ