Kiến nghị in tiền polymer 10.000 và 20.000 đồng
Các Website khác - 06/10/2005

Lãnh đạo các ngân hàng thương mại đang kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét phát hành loại tiền polymer có mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng để thay thế tiền cotton.

Người dân đã quen tiêu tiền Potymer
Người dân đã quen tiêu tiền polymer.

Kiến nghị này được đưa ra tại cuộc họp giao ban hôm qua (ngày 5/10) với Ngân hàng Nhà nước VN về công tác tiền tệ, kho quỹ.

Theo một số lãnh đạo các Ngân hàng Thương mại và Kho bạc Nhà nước TP HCM, loại tiền giấy mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng ngày càng trở nên khan hiếm, gây khó khăn trong giao dịch, thanh toán. Trong khi đó, loại tiền mệnh giá này chỉ chiếm trên dưới 20% tổng lượng tiền xuất - nhập qua hệ thống kho bạc.

Ngân hàng Nhà nước VN hiện đưa loại tiền giấy polymer vào lưu thông cùng với việc thu hồi tiền giấy cotton đối với các loại tiền mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có kế hoạch phát hành loại tiền polymer có mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng thay thế loại tiền giấy cotton.

(Theo Tiền Phong)