Nên sát, nhưng không quá chi ly
Các Website khác - 07/10/2005

Nên sát, nhưng không quá chi ly
Hạnh Phương

Xác định đúng giá trị doanh nghiệp là khâu then chốt trong quá trình cổ phần hoá (CPH). Tuy nhiên, thời gian qua, việc xác định giá trị DN còn nhiều kẽ hở, dễ phát sinh tiêu cực và góp phần làm chậm quá trình này. Tại hội nghị về định giá DN do Bộ Tài chính tổ chức ngày 6.10, các chuyên gia cho rằng, cần tạo động lực thúc đẩy các DN "hào hứng" hơn với việc CPH.

Ông Bùi Văn Mai - Vụ trưởng Vụ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) - cho biết: Dù CPH là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng tâm lý chung nhiều DN vẫn chưa muốn CPH DN mình, vì thế cần có động lực thúc đẩy. Ông Mai cho rằng, giá trị DN hợp lý là giá trị DN mà khi bán thì đông người mua, tức là giá phải hơi thấp hơn so với giá trị thực.

Còn ông Dominic - Giám đốc Cty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital - nhận định: 1/4 các doanh nghiệp VN đang trong quá trình tự đánh giá lại mình để tăng cường huy động vốn. Trong vòng 5 năm tới, VN sẽ phải huy động 120 tỉ USD cho đầu tư phát triển, vì vậy việc xác định giá trị doanh nghiệp là vấn đề tối quan trọng.

Theo ông Dominic, DN sẽ buộc phải định giá lại mình qua một trong hai phương thức: Phương thức tài sản hoặc chiết khấu dòng tiền. Nhưng vướng mắc lớn nhất ở hầu hết các DN hiện nay khi xác định giá là những yếu tố cấu thành nên giá trị DN (giá trị quyền sử dụng đất, thương hiệu và các giá trị vô hình khác...).

Ông Mai viện dẫn: Trong hầu hết các DN CPH trước đây, nếu người mua cổ phiếu là tổ chức thì phần lớn lại chính là DNNN khác đứng ra mua. Nếu người mua là cá nhân thì thường là người quen biết với bộ máy quản lý của DN CPH. Rất ít người mua là nhà đầu tư riêng lẻ vì tâm lý người mua nói chung là chưa yên tâm, tin tưởng vào giá trị cổ phiếu, kết quả kinh doanh và phân phối cổ tức.

Vì thế, theo Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính), khả năng thúc đẩy CPH gắn với phát triển thị trường vốn, niêm yết và đăng ký giao dịch trên trung tâm giao dịch chứng khoán của hoạt động tư vấn, xác định giá trị DN còn hạn chế. Nguyên nhân do xác định giá trị DN chưa sát với giá thị trường.

Bằng chứng là trong số hơn 2.000 DN đã được CPH, mới chỉ có 30 DN thực hiện niêm yết trên TTCK và 6 DN đăng ký giao dịch tại TT GDCK HN. Ông Mai cho rằng, việc xác định giá trị DN vì thế nên chuyên nghiệp hơn, nhưng không nên quá chi ly!