Phát hành thêm 200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Các Website khác - 07/09/2005

Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết, ngày 13/9, đợt đấu thầu 200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước Trung ương sẽ được phát hành qua Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, trả lãi sau định kỳ 1 năm 1 lần và không tính nhập gốc.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc chứng chỉ không ghi tên, được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán. Trái phiếu được bán bằng mệnh giá và tổ chức đấu thầu vào ngày 9/9 dưới hình thức đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Trong đó, khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Thời hạn nộp đơn đăng ký đấu thầu trước 13h30 ngày 9/9. Nhà đầu tư nộp đơn đăng ký đấu thầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM.

Nguyễn Thùy