Phạt vi phạm hạn chế cạnh tranh tới 10% tổng doanh thu
Các Website khác - 06/10/2005

Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ban hành Nghị định về hình thức xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh. Theo đó, các hành vi hạn chế cạnh tranh như lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế... đều bị xử phạt.

Các hình thức xử phạt chính được áp dụng là phạt cảnh cáo, phạt tiền. Mức phạt tiền đối với đơn vị, cá nhân vi phạm tối đa lên đến 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra tuỳ theo mức độ, tính chất, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung như thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh...

H.V.